Oferta

Do zakresu naszych usług należą:
– indywidualne sesje terapeutyczne z programem dostosowanym do problemu pacjenta

–  leczenie skrzywień kręgosłupa (skoliozy, lordozy, kifozy) innowacyjną metodą FED

–  korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży

– profilaktyka powstawania wad stóp u dzieci i młodzieży

– kompleksowe leczenie bólów kręgosłupa i głowy

–  kompleksowa rehabilitacja  w schorzeniach narządów ruchu

–  rehabilitacja przedoperacyjna i pooperacyjna

– masaże

– rehabilitacja w domu pacjenta

Terapia manualna (IFOMPT)

Ortopedyczna Terapia Manualna jest specjalistyczną dziedziną fizjoterapii, której celem jest leczenie dysfunkcji układu nerwowo – mięśniowo – szkieletowego. Oparta jest na wnioskowaniu klinicznym (clinical reasoning) i wykorzystaniu specyficznych środków terapeutycznych oraz ćwiczeń leczniczych dostosowanych do indywidualnych problemów pacjenta. Terapia manualna prowadzona jest w oparciu o kliniczne dowody naukowe, biopsychosocjalny model myślenia oraz wiedzę anatomiczną i neurofizjologiczną.

Postępowanie terapeutyczne według standardów terapii manualnej rozpoczyna się od przeprowadzenia wnikliwego wywiadu, badania takich czynników jak: jakość ruchu, biomechanika, zakres ruchomości i innych specyficznych czynników. Właściwa terapia polega na zastosowaniu specjalnych technik mobilizacji, szybkiej mobilizacji (manipulacji), trakcji oraz terapii tkanek miękkich w celu przywrócenia prawidłowej pracy stawowej i mięśniowej, zwiększenia zakresu ruchomości, torowania fizjologicznego ruchu, a także zmniejszenia dolegliwości bólowych.

Terapia powięziowa

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe jest techniką rozciągania tkanek miękkich. Polega na stopniowym rozluźnianiu przykurczonych struktur. Przebieg terapii zależny jest od określonych reakcji tkanek pacjenta – uwalniania napięć oraz ograniczeń. Stosowane techniki wzmagają reakcje naczyniowo-ruchowe, poprawiają krążenie, a także  usprawniają procesy usuwania toksycznych produktów przemiany materii z objętych terapią tkanek. Dzięki temu włókna mięśniowe mogą uzyskać właściwą długość, a napięcie ścięgien oraz mięśni ulega zmniejszeniu. Umożliwia to zbliżenie się do fizjologicznego wzorca ruchowego.
Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe jest metodą bezpieczną i szeroko stosowaną w fizjoterapii.

PNF

Metoda PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) – czyli torowanie nerwowo-mięśniowe. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu, jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała.
Wykorzystanie w terapii najsprawniejszych rejonów ciała prowadzi do uzyskania aktywności ruchowej w obszarach słabszych, bądź uszkodzonych. Istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie receptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer kory mózgowej, w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym. Ćwiczenia stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach, co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego, czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze. Terapia metodą PNF  postrzega pacjenta całościowo. Jest to metoda bezbolesna, wysoce edukująca pacjenta
i skuteczna.

FITS

Koncepcja FITS jest jedną z najmłodszych metod leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych. Powstała w 2004 roku a jej twórcami są dr n.med. Marianna Białek oraz mgr Andrzeja M’hango. Biorąc pod uwagę dysfunkcje jakie towarzyszą skoliozie, autorzy koncepcji proponują indywidualnie dostosowany program ćwiczeń w zależności od wielkości kąta skrzywienia, oraz od wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie wyznacza się cele ogólne i szczegółowe terapii. Koncepcja Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioza wyróżnia trzy zasadnicze etapy pracy z pacjentami:

  • Badanie klasyczne oraz badanie wg koncepcji FITS
  • Przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni
  • Budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie

Środkiem do osiągnięcia sukcesu w leczeniu skoliozy idiopatycznej jest edukacja pacjenta co do lokalizacji i patomechaniki skrzywienia. Już na początku terapii razem z dzieckiem i jego rodzicami terapeuta analizuje specyfikę skoliozy na modelu kręgosłupa. W tym czasie pokazuje on  pacjentowi kierunek korekty zniekształcenia, zwiększając jego świadomość i udział w procesie leczenia. Traktowanie pacjenta jako partnera i podejmowanie wspólnych starań w celu realizacji dobrowolnie założonych celów zwiększa motywację chorego do ćwiczeń.

Masaż

Masaż to nieinwazyjna metoda leczenia wykorzystująca reakcje reflektoryczne i strukturalne organizmu na właściwości głównie czynnika mechanicznego. Działanie takie może być ukierunkowane na zewnętrzne i wewnętrzne objawy chorobowe. To zespół różnych zabiegów manualnych (technik odkształceń / chwytów), które w sposób mechaniczny działają na powierzchnię ciała: skórę, tkankę podskórną, mięśnie, powięź, torebki stawowe, a także w postaci zmian odruchowych na układ krążenia, nerwowy oraz układ wewnątrzwydzielniczy oraz narządy wewnętrzne. Masaż wywołuje w organizmie zmiany o charakterze miejscowym i ogólnym.

W naszej praktyce stosujemy następujące rodzaje masażu:

  • klasyczny / leczniczy
  • segmentarny
  • sportowy
  • relaksacyjny

Metoda FED

Nasza placówka specjalizuje  się w leczeniu skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży. W naszej pracy wykorzystujemy najnowsze na świecie dostępne metody fizjoterapeutyczne. W zachowawczym leczeniu  skoliozy, lordozy, kifozy opieramy się na  innowacyjnej  metodzie FED.  Powstała ona  dzięki wieloletnim badaniom oraz pracom naukowym znanego i cenionego na całym świecie Profesora Santosa Sastre Fernandeza. Jego nowatorskie podejście do leczenia tak trudnego schorzenia, jakim jest dziś m.in. skolioza, zostało zaprezentowane w Polsce po raz pierwszy na konferencji w Zgorzelcu w roku 2002. Metoda FED określona przez autora jako “trójwymiarowe ustabilizowanie kręgosłupa przy jednoczesnym jego wydłużeniu i derotacji” pokazała możliwość bezoperacyjnego leczenia poważnych deformacji kręgosłupa i prowadzi do znacznego zmniejszenia wad, a nawet do ich całkowitej korekcji. Metoda została oparta na zastosowaniu kinezyterapii instrumentalnej, aplikowanej za pomocą opracowanego przez Profesora Sastre urządzenia FED, które pozwala siłom korekcyjnym oddziaływać na poziomie skrzywienia poprzez ustabilizowanie, rozciągnięcie i derotację kręgosłupa. Dzięki temu stanowi ona innowacyjną, kompleksową propozycję terapii skolioz, kifoz oraz lordoz i pozwala walczyć ze zniekształceniami kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Im wcześniej  pacjent zostanie zdiagnozowany i poddany leczeniu, tym ma większe szanse niemal na całkowite wyleczenie.