Rehabilitacja

Do zakresu naszych usług należą:
– indywidualne sesje terapeutyczne z programem dostosowanym do problemu pacjenta

–  leczenie skrzywień kręgosłupa (skoliozy, lordozy, kifozy) innowacyjną metodą FED

–  korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży

– profilaktyka powstawania wad stóp u dzieci i młodzieży

– kompleksowe leczenie bólów kręgosłupa i głowy

–  kompleksowa rehabilitacja  w schorzeniach narządów ruchu

–  rehabilitacja przedoperacyjna i pooperacyjna

– masaże

– rehabilitacja w domu pacjenta

Terapia manualna (IFOMPT)

Ortopedyczna Terapia Manualna jest specjalistyczną dziedziną fizjoterapii, której celem jest leczenie dysfunkcji układu nerwowo – mięśniowo – szkieletowego. Oparta jest na wnioskowaniu klinicznym (clinical reasoning) i wykorzystaniu specyficznych środków terapeutycznych oraz ćwiczeń leczniczych dostosowanych do indywidualnych problemów pacjenta. Terapia manualna prowadzona jest w oparciu o kliniczne dowody naukowe, biopsychosocjalny model myślenia oraz wiedzę anatomiczną i neurofizjologiczną.

Postępowanie terapeutyczne według standardów terapii manualnej rozpoczyna się od przeprowadzenia wnikliwego wywiadu, badania takich czynników jak: jakość ruchu, biomechanika, zakres ruchomości i innych specyficznych czynników. Właściwa terapia polega na zastosowaniu specjalnych technik mobilizacji, szybkiej mobilizacji (manipulacji), trakcji oraz terapii tkanek miękkich w celu przywrócenia prawidłowej pracy stawowej i mięśniowej, zwiększenia zakresu ruchomości, torowania fizjologicznego ruchu, a także zmniejszenia dolegliwości bólowych.

Terapia powięziowa

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe jest techniką rozciągania tkanek miękkich. Polega na stopniowym rozluźnianiu przykurczonych struktur. Przebieg terapii zależny jest od określonych reakcji tkanek pacjenta – uwalniania napięć oraz ograniczeń. Stosowane techniki wzmagają reakcje naczyniowo-ruchowe, poprawiają krążenie, a także  usprawniają procesy usuwania toksycznych produktów przemiany materii z objętych terapią tkanek. Dzięki temu włókna mięśniowe mogą uzyskać właściwą długość, a napięcie ścięgien oraz mięśni ulega zmniejszeniu. Umożliwia to zbliżenie się do fizjologicznego wzorca ruchowego.
Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe jest metodą bezpieczną i szeroko stosowaną w fizjoterapii.

PNF

Metoda PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) – czyli torowanie nerwowo-mięśniowe. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu, jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała.
Wykorzystanie w terapii najsprawniejszych rejonów ciała prowadzi do uzyskania aktywności ruchowej w obszarach słabszych, bądź uszkodzonych. Istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie receptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer kory mózgowej, w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym. Ćwiczenia stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach, co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego, czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze. Terapia metodą PNF  postrzega pacjenta całościowo. Jest to metoda bezbolesna, wysoce edukująca pacjenta
i skuteczna.

FITS

Koncepcja FITS jest jedną z najmłodszych metod leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych. Powstała w 2004 roku a jej twórcami są dr n.med. Marianna Białek oraz mgr Andrzeja M’hango. Biorąc pod uwagę dysfunkcje jakie towarzyszą skoliozie, autorzy koncepcji proponują indywidualnie dostosowany program ćwiczeń w zależności od wielkości kąta skrzywienia, oraz od wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie wyznacza się cele ogólne i szczegółowe terapii. Koncepcja Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioza wyróżnia trzy zasadnicze etapy pracy z pacjentami:

  • Badanie klasyczne oraz badanie wg koncepcji FITS
  • Przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni
  • Budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie

Środkiem do osiągnięcia sukcesu w leczeniu skoliozy idiopatycznej jest edukacja pacjenta co do lokalizacji i patomechaniki skrzywienia. Już na początku terapii razem z dzieckiem i jego rodzicami terapeuta analizuje specyfikę skoliozy na modelu kręgosłupa. W tym czasie pokazuje on  pacjentowi kierunek korekty zniekształcenia, zwiększając jego świadomość i udział w procesie leczenia. Traktowanie pacjenta jako partnera i podejmowanie wspólnych starań w celu realizacji dobrowolnie założonych celów zwiększa motywację chorego do ćwiczeń.

Masaż

Masaż to nieinwazyjna metoda leczenia wykorzystująca reakcje reflektoryczne i strukturalne organizmu na właściwości głównie czynnika mechanicznego. Działanie takie może być ukierunkowane na zewnętrzne i wewnętrzne objawy chorobowe. To zespół różnych zabiegów manualnych (technik odkształceń / chwytów), które w sposób mechaniczny działają na powierzchnię ciała: skórę, tkankę podskórną, mięśnie, powięź, torebki stawowe, a także w postaci zmian odruchowych na układ krążenia, nerwowy oraz układ wewnątrzwydzielniczy oraz narządy wewnętrzne. Masaż wywołuje w organizmie zmiany o charakterze miejscowym i ogólnym.

W naszej praktyce stosujemy następujące rodzaje masażu:

  • klasyczny / leczniczy
  • segmentarny
  • sportowy
  • relaksacyjny