Rehabilitacja

Do zakresu naszych usług należą:
– indywidualne sesje terapeutyczne z programem dostosowanym do problemu pacjenta

–  leczenie skrzywień kręgosłupa (skoliozy, lordozy, kifozy) innowacyjną metodą FED

–  korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży

– profilaktyka powstawania wad stóp u dzieci i młodzieży

– kompleksowe leczenie bólów kręgosłupa i głowy

–  kompleksowa rehabilitacja  w schorzeniach narządów ruchu

–  rehabilitacja przedoperacyjna i pooperacyjna

Terapia manualna (IFOMPT)

Ortopedyczna Terapia Manualna jest specjalistyczną dziedziną fizjoterapii, której celem jest leczenie dysfunkcji układu nerwowo – mięśniowo – szkieletowego. Oparta jest na wnioskowaniu klinicznym (clinical reasoning) i wykorzystaniu specyficznych środków terapeutycznych oraz ćwiczeń leczniczych dostosowanych do indywidualnych problemów pacjenta. Terapia manualna prowadzona jest w oparciu o kliniczne dowody naukowe, biopsychosocjalny model myślenia oraz wiedzę anatomiczną i neurofizjologiczną.

Postępowanie terapeutyczne według standardów terapii manualnej rozpoczyna się od przeprowadzenia wnikliwego wywiadu, badania takich czynników jak: jakość ruchu, biomechanika, zakres ruchomości i innych specyficznych czynników. Właściwa terapia polega na zastosowaniu specjalnych technik mobilizacji, szybkiej mobilizacji (manipulacji), trakcji oraz terapii tkanek miękkich w celu przywrócenia prawidłowej pracy stawowej i mięśniowej, zwiększenia zakresu ruchomości, torowania fizjologicznego ruchu, a także zmniejszenia dolegliwości bólowych.

Terapia powięziowa

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe jest techniką rozciągania tkanek miękkich. Polega na stopniowym rozluźnianiu przykurczonych struktur. Przebieg terapii zależny jest od określonych reakcji tkanek pacjenta – uwalniania napięć oraz ograniczeń. Stosowane techniki wzmagają reakcje naczyniowo-ruchowe, poprawiają krążenie, a także  usprawniają procesy usuwania toksycznych produktów przemiany materii z objętych terapią tkanek. Dzięki temu włókna mięśniowe mogą uzyskać właściwą długość, a napięcie ścięgien oraz mięśni ulega zmniejszeniu. Umożliwia to zbliżenie się do fizjologicznego wzorca ruchowego.
Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe jest metodą bezpieczną i szeroko stosowaną w fizjoterapii.

PNF

Metoda PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) – czyli torowanie nerwowo-mięśniowe. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu, jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała.
Wykorzystanie w terapii najsprawniejszych rejonów ciała prowadzi do uzyskania aktywności ruchowej w obszarach słabszych, bądź uszkodzonych. Istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie receptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer kory mózgowej, w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym. Ćwiczenia stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach, co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego, czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze. Terapia metodą PNF  postrzega pacjenta całościowo. Jest to metoda bezbolesna, wysoce edukująca pacjenta
i skuteczna.