Metoda FED

Metoda FED

Nasza placówka specjalizuje  się w leczeniu skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży. W naszej pracy wykorzystujemy najnowsze na świecie dostępne metody fizjoterapeutyczne. W zachowawczym leczeniu  skoliozy, lordozy, kifozy opieramy się na  innowacyjnej  metodzie FED.  Powstała ona  dzięki wieloletnim badaniom oraz pracom naukowym znanego i cenionego na całym świecie Profesora Santosa Sastre Fernandeza. Jego nowatorskie podejście do leczenia tak trudnego schorzenia, jakim jest dziś m.in. skolioza, zostało zaprezentowane w Polsce po raz pierwszy na konferencji w Zgorzelcu w roku 2002. Metoda FED określona przez autora jako “trójwymiarowe ustabilizowanie kręgosłupa przy jednoczesnym jego wydłużeniu i derotacji” pokazała możliwość bezoperacyjnego leczenia poważnych deformacji kręgosłupa i prowadzi do znacznego zmniejszenia wad, a nawet do ich całkowitej korekcji. Metoda została oparta na zastosowaniu kinezyterapii instrumentalnej, aplikowanej za pomocą opracowanego przez Profesora Sastre urządzenia FED, które pozwala siłom korekcyjnym oddziaływać na poziomie skrzywienia poprzez ustabilizowanie, rozciągnięcie i derotację kręgosłupa. Dzięki temu stanowi ona innowacyjną, kompleksową propozycję terapii skolioz, kifoz oraz lordoz i pozwala walczyć ze zniekształceniami kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Im wcześniej  pacjent zostanie zdiagnozowany i poddany leczeniu, tym ma większe szanse niemal na całkowite wyleczenie.

Gabinet FEDMED

Spójnymi elementami metody FED są:

  •  szczegółowe badania i diagnoza, gdzie niezbędne jest badanie obrazowe RTG, czasami rezonans magnetyczny,  wykonane w taki sposób, aby obejmowały możliwie cały kręgosłup wraz z miednicą i stawami biodrowymi. Po dokładnej analizie zdjęć z dokonaniem pomiarów m.in. kąta skrzywienia wg Cobba, kąta rotacji kręgów (Rimondii), torsji kręgów, porównaniu stawów biodrowych i krzyżowo – biodrowych, określane są dokładne procedury terapeutyczne, charakterystyczne dla każdego przypadku i rodzaju skrzywienia;
  •  przygotowanie fizykalne pacjenta przy pomocy elektrostymulacji, trakcji/elongacji lub rozluźnianie mięśniowo – powięziowe przy pomocy technik manualnych;
  •  terapia przy pomocy urządzenia FED, w którym po odpowiednim ustawieniu i ustabilizowaniu pacjenta, na miejsce szczytu łuku skrzywienia aplikowana jest siła korekcyjna poprzez zdalnie sterowany siłownik. Wartość siły nacisku ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta, a efekt terapeutyczny uzależniony jest od wielkości przyłożonego obciążenia. Maszyna dostarcza są siły, korekcję i odpowiednie bodźce do tego, by pacjent sam korygował swoją postawę i uświadomił sobie jej  prawidłowość.
  •  każda sesja zawiera program kinezyterapii ogólnej analitycznej, który jest jednocześnie końcowym etapem terapii. Polega on na ćwiczeniach pozwalających na ponowne przyswojenie sobie kontroli nad prawidłową postawą ciała, na ćwiczeniach korekcyjnych, hiperkorekcyjnych, autokorekcyjnych, uelastyczniających, mięśniowych i rozluźniających. Techniki kinezyterapii analitycznej dobierane są indywidualnie w zależności od problemu, jaki dotyka pacjenta z uwzględnieniem rodzajów skrzywień i ich położenia.
  • – uzupełnieniem metody FED są gorsety Cheneau, które stosuje się do korekcji skrzywień lędźwiowych i piersiowych oraz do korekcji rotacji kręgów. Gorset działa na kręgosłup w trzech płaszczyznach: w czołowej niweluje boczne skrzywienie, w strzałkowej koryguje odpowiednio kifozę piersiową oraz lordozę lędźwiową, natomiast  w płaszczyźnie poprzecznej wpływa na rotację kręgów.